Đặc tính
1. Thiết kế chuyên nghiệp, có thể sấy khô đều, thích hợp dùng lâu dài cho chất nghiệp.
2. Thích hợp cho nhà máy đã có lò hơi để dùng hơi nóng nhịêt đã có.
3. Nhà máy vẫn chưa có lò hơi nên sử dụng máy sấy bằng trấu của Suncue để giảm giá thành sấy, không cần dùng áp lực quản lý dễ dàng.

Lọai máy SUPER-120HS-7 SUPER-120HS-12 SUPER-300HS-5 SUPER-300HS-7 SUPER-300HS-12
Lượng
xử lý
(kg)
Lúa (1 lít = 560 g) 2800~12000 2800~12000 4000~30000 4000~30000 4000~30000
Lúa mì ( 1 lít = 680 g ) 3400~14550 3400~14550 5000~34000 5000~34000 5000~34000
Kích cỡ máy Dài (mm) 3971 4321 4302 4395 4745
Rộng (mm) 2411 2411 3786 3786 3786
Cao (mm) 8956 8956 11629 11629 11629
Động lực cần thiết 3 Phase , 220V/ 380V/ 415V/ 440V, 50/ 60Hz
6.25kW 13.1kW
Tính năng Nhập lúa 60 min 65 min
Xuất lúa 58 min 70 min
Tốc độ khô 0.5~1.5%/hr
Phạm phi nhiệt độ
(Nhiệt độ môi trướng)

+26~50℃ +16~76℃ +25~42℃ +41~71℃ +21~86℃
Thích hợp cho các địa phương Các vùng thông thường Khu vực lạnh Các vùng thông thường Các vùng lạnh Khu vực lạnh
Thích hợp cho ngũ cốc Lúa, Lúa mì Lúa, Lúa mì,Bắp ngô Lúa, Lúa mì Lúa, Lúa mì Lúa, Lúa mì,Bắp ngô
Qui cách lò 0.6Tấn 0.8Tấn 1.0Tấn 1.8Tấn 2.2Tấn
Áp lực cao nhất từ lò hơi 7 kg / cm2
Ngũ cốc cần sấy Rơle nhiệt,Đóng mở áp xuất gió,Cảnh báo lượng đầy,Định thời gian,Cầu trì bảo vệ
※Biểu trên với tỷ lệ khô là giá trị tham khảo, số liệu thực tế còn lệ thuộc vào nhiệt độ môi trường, độ ẩm,
lọai thực phẩm làm khô, nhiệt độ gió và sự khác biệt của độ khô trước và sau khi sấy.

※Qui cách kích thước có thay đổi sẽkhông thông báo trước.
Lò hơi là thiết bị áp lực, người thao tác phải được huấn luyện qua và phải có bằng mới được thao tác

top