Lọai máy SB-40 SB-80 SB-130

Tổng lượng nhiệt

Khỏang 380 Nghìn Kcal/hr(Khỏang) Khỏang 800 Nghìn Kcal/hr(Khỏang) Khỏang 1300 Nghìn Kcal/hr(Khỏang)
Lượng đốt trấu 128 kg /hr 270 kg /hr 420 kg /hr

Lượng tro

17 kg /hr 36 kg /hr 55 kg /hr
Động lực cần thiết 4.68 kW 10.5 kW 16.75 kW

Số lượng máy sấy phối hợp

SUPER-60×3 (commercial paddy) SUPER-60×7 (commercial paddy) SUPER-60×13 (commercial paddy)
SUPER-120×3 (commercial paddy) SUPER-120×6 (commercial paddy) SUPER-120×10 (commercial paddy)
SUPER-300×1 (commercial paddy) SUPER-300×3 (commercial paddy) SUPER-300×5 (commercial paddy)
MD-165B×1 MD-165B×2 MD-165B×3

※Qui cách kích thước có thay đổi sẽkhông thông báo trước.

top