Nếu bạn thích sản phẩm hoặc cần phục vụ vui lòng điền tư liệu, chúng tôi sẽ cử chuyên gia phục vụ cho bạn.
 ※Tên:
.... Email
 ※Công ty:
 ※Địa chỉ
 ※Số điện thọai
.... Số Fax

.....Ý kiến của bạn về sản phẩm và trang web

Chữ được tô đỏ nhất định phải xem
Vui lòng chọn lọai máy bạn cần
(có thể chọn nhiều lọai)
 Máy sấy sinh học
 
Máy sấy bằng tia hồng ngọai
 
Máy sấy tuần hòan
 Máy sấy cho bắp
 Máy sấy lọai thông gió
 Máy đo độ ẩm
 Thiết bị ngọai vi
 Các sản phẩm khác
 Lọai ngũ cốc cần sấy Lúa Lúa mì Bắp ngô Cải dầu Bo bo Các lọai khác
 Tháng thu họach của ngũ cốc cần sấy
 Lượng xử lý Tấn/ ngày, Số ngày cần sấy Ngày / Năm
 Đơn sữa chữa Cần đơn sữa chữa vui lòng chọn
 Trước khi sấy   Độ ẩm %
 Sau khi sấy   Độ ẩm %
 Nhiệt độ môi trướng °C
 Độ ẩm tương đối trong khi sấy
%
 Sử dụng chất đốt Chất đốt sinh học (trấu, lõi bắp, vỏ dừa, gỗ phế thải) Diesel Kerosene LNG
LPG Lò hơi Các lọai khác


SUNCUE COMPANY LTD.

396 Min Sheng Rd. , Wu Feng, Taichung , Taiwan
Tel +886-4-23397171
Fax
+886-4-23302939

E-mail : sales@suncue.com