Nếu cần tải danh mục về, vui lòng đến PDF và nhấn chuột sau đó chọn “Save as” để lưu lại file trong máy vi tính.
Máy vi tính của bạn đã được cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader, sẽ xem được tư liệu này.
Nếu bạn muốn tải về phần mềm nền vui lòng đếnAdobe Reader để tải về

Lọai máy
File size
 Danh mục máy sấy với nhiệt độ thấp của Suncue - SUPER
1,805KB
 Danh mục máy sấy với nhiệt độ thấp của Suncue - PHS
1,057KB
 
SKS-máy sấy hình hộp
Lọai máy
File size
 SKS-480 Mini
1,127KB
 SKS series
3,267KB
 
Lọai máy tuần hòan
Lọai máy
File size
 SUPER-60、SUPER-120、SUPER-300
1,805KB
 PHS-130、PHS-320、PHS-1380B
1,057KB
 MD-165
1,116KB
 CPR-165
1,227KB
   
Lò chất đốt sinh học
 
Lọai máy
File size
 BB-18 _ SUPER
2,536KB
 BB-18 _ PHS
2,485KB
 SB-Series _ SUPER
2,608KB
 SB-Series _ PHS
2,608KB
 FV-180
1,183KB
Các lọai chất đốt
Lọai máy
File size
 Steam Type Grain Dryer _ SUPER
1,805KB
 Steam Type Grain Dryer _ PHS
1,057KB
 Gas Type Grain Dryer _ SUPER
1,805KB
 Gas Type Grain Dryer _ PHS
1,057KB
 
Nhà máy sấy
Lọai máy
File size
 Nhà máy sấy bằng trấu _ SUPER
2,608KB
 Nhà máy sấy bằng trấu _ PHS
2,608KB
Thiết bị ngọai vi
Lọai máy
File size
 SPC-15、50/SS-135
1,161KB
 SE bucket elevator/SFC chain conveyor
833KB
 CL-10 _ SUPER
1,089KB
 CL-10 _ PHS
1,090KB
 TD-6、VS-6
1,067KB
 CTR-500ES
873KB
 TM - 3500
345KB