รุ่น SUPER 60
คุณสมบัติ
1. การอบที่อุณหภูมิต่ำเพื่อให้ความชื้นแห้งสม่ำเสมอและลดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลิตข้าวคุณภาพสูง
2. สกรูลำเลียงขนาดใหญ่ ลูกกระพ้อผลิตจาก PVC คุณภาพสูง ตะแกรงผลิตจากเหล็กสแตนเลสเพื่อความทนทาน
3. หัวเผาประสิทธิภาพสูง ผลิตจากเหล็กสแตนเลส พัดลมดูดความชื้นประสิทธิภาพสูง ช่องทำความสะอาดรอบเครื่องอบ
รุ่น
รุ่น SUPER -60
รุ่น SUPER -60-72
รุ่น SUPER -60-85
ความจุ
(kg)
ข้าวเปลือก (1ลิตร= 560g) 2500~ 6000
2500~ 7230
2500~ 8450
ข้าวโพด (1ลิตร= 690g ) 3080~ 7390
3080~ 8900
3080~ 10410
ข้าวสาลี (1ลิตร= 680g ) 3035~ 7285
3035~ 8780
3035~ 10260
มิติ ยาว (mm) 3270
กว้าง (mm) 2660
สูง (mm)
6220
6831
7442
หัวเผา

รุ่น

หัวพ่นไฟแบบ 2 หัวฉีดความคุมการพ่นโอโตเมติก
การติดไฟ การติดไฟแบบแรงดันสูงอัตโนมัติ
อัตราเชื้อเพลิงสูงสุด 13.5 ลิตร/ชั่วโมง
เชื้อเพลิง น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล
อัตรากินไฟ 1 เฟส/3 เฟส , 220V/ 380V/ 415V/ 440V, 50/ 60Hz
4.07 kW
การปฏิบัติงาน ข้าวเข้า 30 min 36 min 43 min
ข้าวออก 41 min 50 min 58 min
อัตราลดความชื้น 0.5~1.5%/ชั่วโมง
อุปกรณ์ความปลอดภัย
รีเลย์ควบคุมความร้อน,สวิทช์แรงดันลม,เซ็นเซอร์ข้าวเต็ม,ตัวตั้งเวลา,
ฟิวส์ควบคุม,เซ็นเซอร์เปลวไฟ,เซ็นเซอร์ควบคุมความร้อน

เครื่องวัดความชื้น CS-R
1. เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ สามารถวัดความชื้นได้อย่างแม่นยำ
2. จะหยุดการทำงานของเครื่องอบอัตโนมัติเมื่อลดความชื้นถึงจุดที่ตั้งไว้
3. วัดความชื้นอัตโนมัติตลอดช่วงเวลาในการอบเมล็ดพันธุ์
4. หลีกเลี่ยงการลดความชื้นที่มากเกินไป เพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำหนัก เชื้อเพลิง และเวลาในการทำงานเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ

※อัตราลดความชื้นที่ระบุไว้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจริงอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ ประเภทเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิที่อบ และความชื้นก่อนและหลังการอบ

※รายละเอียดของเครื่องอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รุ่น SUPER 120
คุณสมบัติ
1. การอบที่อุณหภูมิต่ำเพื่อให้ความชื้นแห้งสม่ำเสมอและลดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลิตข้าวคุณภาพสูง
2. สกรูลำเลียงขนาดใหญ่ ลูกกระพ้อผลิตจาก PVC คุณภาพสูง ตะแกรงผลิตจากเหล็กสแตนเลสเพื่อความทนทาน
3. หัวเผาประสิทธิภาพสูง ผลิตจากเหล็กสแตนเลส พัดลมดูดความชื้นประสิทธิภาพสูง ช่องทำความสะอาดรอบเครื่องอบ
รุ่น
รุ่น SUPER 120-110
รุ่น SUPER 120
ความจุ
(kg)
ข้าวเปลือก (1ลิตร= 560g)
2800~ 10800
2800~ 12000
ข้าวโพด (1ลิตร= 690g )
3450~ 13300
3450~ 14760
ข้าวสาลี (1ลิตร= 680g )
3400~ 13110
3400~ 14550
มิติ ยาว (mm) 3609
กว้าง (mm) 2660
สูง (mm)
8991
9602
หัวเผา

รุ่น

หัวพ่นไฟแบบ 2 หัวฉีดความคุมการพ่นโอโตเมติก
การติดไฟ การติดไฟแบบแรงดันสูงอัตโนมัติ
อัตราเชื้อเพลิงสูงสุด 17.5 ลิตร/ชั่วโมง
เชื้อเพลิง น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล
อัตรากินไฟ 3 เฟส , 220V/ 380V/ 415V/ 440V, 50/  60Hz
6.35 kW
การปฏิบัติงาน ข้าวเข้า 55 min 60 min
ข้าวออก 52 min 58 min
อัตราลดความชื้น 0.5~1.5% / ชั่วโมง
อุปกรณ์ความปลอดภัย รีเลย์ควบคุมความร้อน,สวิทช์แรงดันลม,เซ็นเซอร์ข้าวเต็ม,ตัวตั้งเวลา,
ฟิวส์ควบคุม,เซ็นเซอร์เปลวไฟ,เซ็นเซอร์ควบคุมความร้อน

เครื่องวัดความชื้น CS-R
1. เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ สามารถวัดความชื้นได้อย่างแม่นยำ
2. จะหยุดการทำงานของเครื่องอบอัตโนมัติเมื่อลดความชื้นถึงจุดที่ตั้งไว้
3. วัดความชื้นอัตโนมัติตลอดช่วงเวลาในการอบเมล็ดพันธุ์
4. หลีกเลี่ยงการลดความชื้นที่มากเกินไป เพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำหนัก เชื้อเพลิง และเวลาในการทำงานเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ

※อัตราลดความชื้นที่ระบุไว้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจริงอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ ประเภทเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิที่อบ และความชื้นก่อนและหลังการอบ
※รายละเอียดของเครื่องอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รุ่น SUPER 200/240/300

คุณสมบัติ
1. เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอบข้าวให้ได้คุณภาพ ช่วยคุณสร้างรายได้และกำไรสูงสุด
2. จานจ่ายและสกรูลำเลียงจะช่วยให้เมล็ดพันธุ์หมุนเวียนและแห้งอย่างสม่ำเสมอ
3. สกรูลำเลียงขนาดใหญ่ ลูกกระพ้อผลิตจาก PVC คุณภาพสูง ตะแกรงผลิตจากเหล็กสแตนเลส เพื่อความทนทาน
4. หัวเผาประสิทธิภาพสูง หัวเผาผลิตจากเหล็กสแตนเลส พัดลมดูดความชื้นประสิทธิภาพสูง ช่องทำความสะอาดรอบเครื่องอบ

รุ่น
รุ่น SUPER 200
รุ่น SUPER 240
รุ่น SUPER 300
ความจุ(kg) ข้าวเปลือก (1ลิตร= 560g) 4000~ 20000
4000~ 24000
4000~ 30000
ข้าวโพด (1ลิตร= 690g ) 5000~ 24600
5000~ 29500
5000~ 34400
ข้าวสาลี (1ลิตร= 680g ) 5000~ 24200
5000~ 29100
5000~ 34000
มิติ ยาว (mm) 4786
กว้าง (mm) 3786
สูง (mm)
9185
10407
11629
หัวเผา

รุ่น

หัวพ่นไฟแบบ 2 หัวฉีด ควบคุมการพ่นไฟโอโตเมติก 2 ระดับ
การติดไฟ การติดไฟแบบแรงดันสูงอัตโนมัติ
อัตราเชื้อเพลิงสูงสุด 45 ลิตร/ชั่วโมง
เชื้อเพลิง น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล
อัตรากินไฟ 3 เฟส , 220V/ 380V/ 415V/ 440V, 50/  60Hz
12.85 kW
การปฏิบัติงาน ข้าวเข้า 48 min 58 min 65 min
ข้าวออก 48 min 58 min 70 min
อัตราลดความชื้น 0.5~1.5% / ชั่วโมง
อุปกรณ์ความปลอดภัย รีเลย์ควบคุมความร้อน,สวิทช์แรงดันลม,เซ็นเซอร์ข้าวเต็ม,ตัวตั้งเวลา,
ฟิวส์ควบคุม,เซ็นเซอร์เปลวไฟ,เซ็นเซอร์ควบคุมความร้อน

เครื่องวัดความชื้น CS-R
1. เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ สามารถวัดความชื้นได้อย่างแม่นยำ
2. จะหยุดการทำงานของเครื่องอบอัตโนมัติเมื่อลดความชื้นถึงจุดที่ตั้งไว้
3. วัดความชื้นอัตโนมัติตลอดช่วงเวลาในการอบเมล็ดพันธุ์
4. หลีกเลี่ยงการลดความชื้นที่มากเกินไป เพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำหนัก เชื้อเพลิง และเวลาในการทำงานเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ

※อัตราลดความชื้นที่ระบุไว้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจริงอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ ประเภทเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิที่อบ และความชื้นก่อนและหลังการอบ
※รายละเอียดของเครื่องอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รุ่น PHS-320B

คุณสมบัติ
1.เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ที่ถูกออก แบบมาโดยเฉพาะสำหรับอบข้าวให้ได้คุณภาพ ช่วยคุณสร้างรายได้และกำไรสูงสุด
2. จานจ่ายและสกรูลำเลียงจะช่วยให้เมล็ดพันธุ์หมุนเวียนและแห้งอย่างสม่ำเสมอ
3. สกรูลำเลียงขนาดใหญ่ ลูกกระพ้อผลิตจาก PVC คุณภาพสูง ตะแกรงผลิตจากเหล็กสแตนเลส เพื่อความทนทาน

รุ่น
รุ่น PHS-320B
ความจุ(kg) ข้าวเปลือก (1ลิตร= 560g) 7800~ 32000
ข้าวโพด (1ลิตร= 690g ) 9600~ 39400
ข้าวสาลี (1ลิตร= 680g ) 9600~ 38800
มิติ ยาว (mm) 6671
กว้าง (mm) 4871
สูง (mm)
13410
พลังงานความร้อน
(อุณหภูมิ +℃)
ข้าวเปลือก/ข้าวสาลี 83,000~330,000 kcal/ชั่วโมง
ข้าวโพด 560,000 kcal/ชั่วโมง
เชื้อเพลิง ติดตั้งรวมกับเตาเผาแกลบ ซันกิ่ว
อัตรากินไฟ 3 เฟส , 220V/ 380V/ 415V/ 440V, 50/  60Hz
17 kW
การปฏิบัติงาน
(ข้าวเปลือก)
ข้าวเข้า 55 min
ข้าวออก 50 min
อัตราลดความชื้น 0.5~1.5% / ชั่วโมง
อุปกรณ์ความปลอดภัย Thermo-over Relay,Air Pressure Switch, Full Load Buzzer,Timer,
Control Fuse, Rotary valve sensor
※อัตราลดความชื้นที่ระบุไว้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจริงอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ ประเภทเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิที่อบ และความชื้นก่อนและหลังการอบ
※รายละเอียดของเครื่องอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รุ่น PHS-1380B

คุณสมบัติ
1.เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ที่ถูกออก แบบมาโดยเฉพาะสำหรับอบข้าวให้ได้คุณภาพ ช่วยคุณสร้างรายได้และกำไรสูงสุด
2. จานจ่ายและสกรูลำเลียงจะช่วยให้เมล็ดพันธุ์หมุนเวียนและแห้งอย่างสม่ำเสมอ
3. สกรูลำเลียงขนาดใหญ่ ลูกกระพ้อผลิตจาก PVC คุณภาพสูง ตะแกรงผลิตจากเหล็กสแตนเลส เพื่อความทนทาน

รุ่น
รุ่น PHS-1380B
ความจุ(ton) ข้าวเปลือก (1ลิตร= 560g) 30~138
ข้าวสาลี (1ลิตร= 680g ) 37~138
มิติ ยาว (mm) 8027
กว้าง (mm) 8601
สูง (mm)
21345
พลังงานความร้อน
(อุณหภูมิ +℃)
ข้าวเปลือก/ข้าวสาลี 360,000~1250,000 kcal/ชั่วโมง
เชื้อเพลิง ติดตั้งรวมกับเตาเผาแกลบ ซันกิ่ว
อัตรากินไฟ 3 เฟส , 220V/ 380V/ 415V/ 440V, 50/  60Hz
79.6 kW
การปฏิบัติงาน
(ข้าวเปลือก)
ข้าวเข้า 70 min
ข้าวออก 70 min
อัตราลดความชื้น 0.6~1.0% / ชั่วโมง
อุปกรณ์ความปลอดภัย Thermo-Over Relay,Air Pressure Switch,Full Load Buzzer,Timer,Control Fuse, Rotary valve sensor,Elevator anti-reversing device
※อัตราลดความชื้นที่ระบุไว้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจริงอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ ประเภทเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิที่อบ และความชื้นก่อนและหลังการอบ
※รายละเอียดของเครื่องอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประเภทของเชื้อเพลิง
รุ่น
เชื้อเพลิง
เหมาะสำหรับ
น้ำมันดีเซล
น้ำมันก๊าด
ผลิตตามความต้องการ
เครื่องอบแบบชีวมวล
แบบแก๊ส
แบบไอน้ำ
แกลบ
BB-18
SUPER - 60
ข้าวเปลือก, ข้าวสาลี, ข้าวโพด, ถั่วต่างๆ และอื่นๆ
SUPER-120
SUPER-300
PHS – 320B  
PHS – 1380B        
 
CPR
เมล็ดเรฟ, ข้าวสาลี, ข้าวโพด, ข้าวเปลือก และอื่นๆ
MD
 
ข้าวโพด
SUPER- BB
       
ข้าวเปลือก, ข้าวสาลี, ข้าวโพด, ถั่วต่างๆ และอื่นๆ
top