ซันกิ่วก่อตั้งขึ้นในปี 2509 บริษัทฯเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งกว่า 50 ปีที่ผ่านมา

มุ่งมั่นที่จะสร้างเครื่องอบที่ดีที่สุด สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ ประหยัดต้นทุนการอบ และให้ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

การออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ผลิตจากวัสดุทนทาน สะดวกต่อการใช้งานและดูแล

สามารถใช้วัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่น แกลบ ไม้ฟืน เปลือกกาแฟ และซังข้าวโพด ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2512 ได้รับการยกย่อง "โรงงานคุณภาพยอดเยี่ยม"

2515 ได้รับรางวัล "ผู้ผลิตดี เด่น"

2515 ได้รับรางวัล "ผู้ประกอบ การดีเด่น"

2517/2518/2520 ได้รับรางวัล "ผู้ประกอบการดีเด่นของประเทศไต้หวัน"

2541 ได้รับการรับรองระบบจาก SGS ISO-9001

2536 ได้รับการรับรองคุณสมบัติด้านความปลอดภัยจากรัฐบาลญี่ปุ่นจากเครื่องอบรุ่น PRO

2512 ได้รับรางวัล "มังกรทอง" จากเครื่องอบรุ่น SG

2537 ได้รับรางวัล “นักประดิษฐ์ แห่งชาติไต้หวัน”

2538 ได้รับรางวัล "การออกแบบดีเด่น" และ "การออกแบบยอดเยี่ยมสูงสุด" จากเครื่องอบรุ่น PRO

2538 ได้รับรางวัล "การออกแบบดีเด่น" จากเครื่องอบรุ่น NEW PRO-60

2538 ได้รับรางวัล "การออกแบบดีเด่น" จากเครื่องอบรุ่น NEW PRO-120

2538 ได้รับรางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากประเทศไต้หวัน" จากเครื่องอบรุ่น PRO

2539 ได้รับรางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากประเทศไต้หวัน" จากเครื่องอบรุ่น NEW PRO

2546 ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่" จากเตาเผารุ่น HB-120


2555 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานแสดงสินค้านานาชาติ iENA ณ เมืองนูเรมเบริก์ ประเทศเยอรมันนี สำหรับผลิตภัณฑ์เตาเผาแกลบ


2558 ได้รับรางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากประเทศไต้หวัน" จากเครื่องอบรุ่น PHS320B/PHS1380B

2559 ได้รับรางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากประเทศไต้หวัน" จากเครื่องอบรุ่น MD-165

2559 ได้รับรางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากประเทศไต้หวัน" จากเครื่องอบรุ่น BB-18

2559 ได้รับรางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากประเทศไต้หวัน" จากเครื่องอบรุ่น SPC-50