โปรดกรอกแบบสอบถามด้านล่าง และเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป
 ※ชื่อ
.... อีเมล์
 ※บริษัท
 ※ที่อยู่
 ※โทร
.... แฟกซ์

.....คำแนะนำ

กรุณากรอกรายละเอียด
รุ่น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เครื่องอบชีวมวล
 
เครื่องอบอินฟราเรด
 
เครื่องอบแบบหมุนเวียน
 เครื่องอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 เครื่องอบแบบถ่ายเท
 เครื่องวัดความชื้นแบบอัตโนมัติ
 อุปกรณ์ต่อพ่วง
 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 ชนิดเมล็ดพันธุ์ ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวโพด เมล็ดเรฟ ข้าวฟ่าง อื่นๆ
 ฤดูการเก็บเกี่ยว
 ความจุเครื่องอบ ตัน/วัน, จำนวน วัน/ปี
 การซ่อมบำรุง ติดต่อเพื่อการซ่อมบำรุง
 ความชื้นก่อนการอบ %
 ความชื้นหลังการอบ %
 ความชื้นสัมพัทธ์ของฤดูการอบ °C
 ความชื้นสัมพัทธ์
%
 ชนิดของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงแบบชีวมวล (แกลบ, ซังข้าวโพด, กะลา, ฟืน) น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด แก๊ส LNG
แก๊ส LPG ไอน้ำ อื่นๆ


SUNCUE COMPANY LTD.

396 Min Sheng Rd. , Wu Feng, Taichung , Taiwan
Tel +886-4-23397171
Fax
+886-4-23302939

E-mail : sales@suncue.com