Ang Suncue ay itinatag noong 1966 at ito ay nagpatuloy sa pagiimbento at pagsisimuno ng mga teknolohiya sa pagpapatuyo ng mga ani sa loob ng nakaraang 50 na taon.

Tinataguyod ang pinakamababang gastos sa pagpapatuyo, pinakamagandang kalidad ng butil, at pinakamalaking benepisyo para sa mga magsasaka.

Professional na disenyo, nasubukang katibayan, simpleng operasyon, at madaling pamamahala.

Gumagait ng mga bagay na karaniwang itinatapon ng mga magsasaka tulad ng ipa ng palay, puso ng mais, kahoy na panggatong, at bao ng niyog upang makabuo ng enerhiya sa pagpapatuyo ng mga butil. Ang paraan na ito ay mabuti sa kapaligiran at nakapag-papababa ng gastos sa pagpapatuyo.
1979 Recognized as "Excellent Quality Factory".

1982 Honored "Award of Good Manufacturer".

1982 Honored "Award of Good Merchant".

1984,1985,1987"Award of Good Merchant in Taiwan"

1998 SGS ISO-9001 Certificated

2010 Honored " National Invention and Creation Awards -Contribution Award"

2010 Honored " Scientific and Technological agribusiness-Excellent Innovation Award"


1982 SG series dryer “Golden Dragon Award”

1993 PRO series dryer grant for Japan Government's Security Qualification.

1994 Honored "National Inventor's Award of Taiwan"

1995 PRO Series dryer "Outstanding Design Award", "Superior Design Award"

1995 NEW PRO-60 Series dryer "Outstanding Design Award"

1995 NEW PRO-120 Series dryer "Outstanding Design Award"

1995 PRO Series dryer "IT'S VERY WELL MADE IN TAIWAN Award"

1996 NEW PRO Series dryer "IT'S VERY WELL MADE IN TAIWAN Award"

2003 HB-120 Husk Furnace Grain dryer “Innovation Research Award”

2010 SB-130 Husk Furnace Grain dryer“Small and Medium enterprises innovation award”

2010 SB-130 Husk Furnace Grain dryer "IT'S VERY WELL MADE IN TAIWAN Award"

2010 NP-e Series Grain dryer "IT'S VERY WELL MADE IN TAIWAN Award"

2012 Rice Husk Furnace Dryer Series "Gold medal at the iENA 2012 in Nuremberg, Germany

2013 Rice Husk Furnace Dryer Series "World Genius Convention Genius Gold Medal & Special Genius Award in Tokyo, Japan "

2015 PHS-320 Series/PHS-1380B "TAIWAN EXCELLENCE 2015 "

2016 MD-165 Series "TAIWAN EXCELLENCE 2016"

2016 BB-18 Series "TAIWAN EXCELLENCE 2016"

2016 SPC-50 Pre-Cleaner "TAIWAN EXCELLENCE 2016"