Mangyaring punan ang mga kahon sa ibaba at kami ay makipag-ugnayan sa inyo sa lalong madaling panahon.
 ※Pangalan
.... Email
 ※Pangalan ng kompanya
 ※Tirahan
 ※Telepono
.... Fax

.....Commentaryo

Ang mga bahagi na nakakulay pula ay kailangan
Modelo
 Biomass grain dryer
 
Far Infrared grain dryer
 
Circulating type grain dryer
 Maize dryer
 Ventilating type grain dryer
 Computerized Moisture meter
 Peripheral equipment
 Other products
 Grain types Palay Wheat Mais Rapeseed Sorgum Others
 Buwan ng pag-aani
 Capacity Tonelada/araw, Mga araw ng pagpapatuyo Araw/Taon
 Repair service Request for repair service
 Moisture content bago magpatuyo %
 Moisture content pagkatapos magpatuyo %
 Relative humidity sa panahon ng pagpapatuyo °C
 Relative humidity %
 Uri ng Gasolina Biomass fuel (ipa, puso ng mais, bao ng niyog, kahoy na panggatong) Diesel Kerosene LNG
LPG Steam Others


SUNCUE COMPANY LTD.

396 Min Sheng Rd. , Wu Feng, Taichung , Taiwan
Tel +886-4-23397171
Fax
+886-4-23302939

E-mail : sales@suncue.com